Baan1

Adres: Gemeenlandsedijk Noord 12b
3216 AG Abbenbroek
Telefoon: 0181 – 661286

Bankrekeningnummer: NL56RABO0375908870 te name van Tennis Vereniging Abbenbroek

Datum van oprichting: 30 november 1976.
Statuten goedgekeurd: per 1 maart 1977.
Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond per 1 januari 1980.

Bestuursleden

Voorzitter:
Penningmeester en vice voorzitter:
Secretaris:

Wim Brouwer
Thea Overhand
Lida Hofman

0181 662404
0181 661016
0181 669923

Algemene informatie

De Tennis Vereniging Abbenbroek heeft 2 tennisbanen op het sportcomplex aan de Gemeenlandsedijk Noord 12b.
De banen zijn gemaakt van waterdoorlatend beton, hetgeen betekent dat ook na een regenbui praktisch direct weer kan worden gespeeld.
Het tennispark is dan ook het gehele jaar geopend.
De tennisbanen kunnen ’s avonds worden verlicht door middel van de 4 lichtmasten rond de baan. Het spelen met kunstlicht is toegestaan tot 23.00 uur. Naast de
tennisbaan is een oefenkooi, waar men individueel kan trainen, echter niet tijdens toernooien en competitie wedstrijden.

Voorts is op het complex een clubgebouw met douche- en toiletruimten, een
welvoorziene bar en gezellige zitjes, alsmede een bestuurskamer.
Voor het clubgebouw is een zeer groot balvrij terras met goed uitzicht op beide tennisbanen.

Elk lid kan tegen betaling van € 4,50 een sleutel voor het toegangshek in bruikleen krijgen van het secretariaat, zodat men altijd gebruik kan maken van de faciliteiten.
Bij beëindiging van het lidmaatschap dient deze sleutel weer te worden ingeleverd en krijgt men de borgsom terug.
De contributie van T.V.A. is ten opzichte van de meeste verenigingen laag te noemen. Oorzaak hiervan is, dat vele onderhouds- en andere werkzaamheden door de leden zelf worden verricht.

Een voorwaarde van het lidmaatschap is dan ook, dat alle leden enige uren per jaar besteden aan het onderhoud van het complex. Ook is men verplicht per jaar enige bardiensten te vervullen (zie voor nadere bijzonderheden hierover het Huishoudelijk Reglement)

Geschiedenis

De TVA is ontstaan in…